ระบบลางานออนไลน์
(Online Leave Management System)

ระบบลาสำหรับหน่วยงานราชการ ที่รองรับการลาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 โดยรองรับการลาหยุดทุกประเภท รวมทั้งรองรับกระบวนการขอลาหยุดและการอนุญาตให้ลาหยุดตามขั้นตอนของระเบียบทางราชการ

Features Overview

สะดวกรวดเร็วต่อการลา

สามารถสร้างใบลาได้ทุกที ทุกเวลา

ตรวจสอบจำนวนวันลา

ทั้งวันลาหยุด จำนวนวันลาพักผ่อนคงเหลือ

ตรวจสอบสถานะการลา

มีสัญลักษณ์สีของลำดับขั้นตอนการลาบอกไว้อย่างชัดเจน

มีรายงานสรุปหลายรูปแบบ

ดูรายงานการลา มาสาย ขาดงาน ไปราชการ ได้หลายแบบ Export File เป็น PDF และ Excel ได้

ช่วยการบริหารคนในองค์กร

มีข้อมูลสำหรับบริหารทีมงานได้รวดเร็วและสะดวกขึ้น หากมีการลาพร้อมกันหลายคน

แจ้งเตือนสถานะการลาทางEmail

มีความสะดวกในการแจ้งเตือนให้พิจารณาใบลาและทราบผลการลาได้อย่างรวดเร็ว

ลดความยุ่งยากในการทำรายงาน

สามารถพิมพ์ใบลาและรายงานต่างๆ เป็นไฟล์ PDF และ Excel

เพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บข้อมูล

หมดกังวลเรื่องพื้นที่จัดเก็บเอกสาร หรือเอกสารหาย

ตรงตามระเบียบราชการ

รองรับการลาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของราชการ พ.ศ. 2555

Compare features

  ทดลองใช้งาน ใช้งานฟรี Online Solution Private Solution
จำนวนผู้ใช้งาน ไม่จำกัด ไม่เกิน 50 คน ตาม Package ไม่จำกัด
ระบบการลาหยุด
ระบบปรับปรุงข้อมูลการลาหยุด
ระบบการลงข้อมูลการไปราชการ
ระบบการลงเวลาเข้า-ออกงาน
ระบบบริหารจัดการหน่วยงานและผู้ใช้งาน จำกัด
ระบบการกำหนดผู้มีอำนาจอนุญาตให้ลารายบุคคล จำกัด
ระบบบริหารจัดการวันหยุด
ระบบการแจ้งเตือนสถานะการลาผ่านทาง Email
ระบบรายงานแบบต่างๆ จำกัด
ระบบนำเข้าข้อมูล (MS Excel) จำกัด
ระบบส่งออกข้อมูล (PDF, MS Excel) จำกัด
ระบบบริหารจัดการสิทธิการใช้งาน จำกัด
ระบบการเข้ารหัสข้อมูล (Data Encryption)
ระบบการบริหารจัดการข้อมูล Website และข้อมูลพื้นฐาน จำกัด
ระบบบริหารจัดการข้อมูลเงื่อนไขการลาหยุด
ระบบ FAQ และ Video อธิบายการใช้งาน
บริการติดตั้งซอฟต์แวร์
บริการหลังการขาย
บริการ backup ข้อมูล
บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ผู้ใช้จัดหาเอง
Upgrade Software
ตรวจสอบแก้ไข Bug
มีระบบรักษาความปลอดภัย firewall ผู้ใช้จัดหาเอง
อายุการใช้งาน 120 วัน ไม่จำกัด 1 ปี ไม่จำกัด
ราคา ฟรี ฟรี ฿ 10,000 - ฿ 52,000 ฿ 300,000
*หลังจากที่ระยะเวลาทดลองใช้งานสิ้นสุดลง ถ้าหากว่าผู้ใช้งานต้องการใช้งานต่อ แต่ไม่ต้องการที่จะซื้อ package การใช้งานของบริษัท ท่านสามารถใช้งานระบบลานี้ต่อไปได้ ระบบจะเปลี่ยนให้เข้าสู่โหมดการใช้งานฟรีโดยอัตโนมัติ ซึ่งการใช้งานฟรีจะจำกัดฟีเจอร์การใช้งานบางอย่างไว้

Online Solution Pricing

Package 1

ผู้ใช้งานไม่เกิน 50 คน ≈200 บาท/คน/ปี
฿10,000/ ปี

Package 2

ผู้ใช้งานไม่เกิน 80 คน ≈188 บาท/คน/ปี
฿15,000/ ปี

Package 3

ผู้ใช้งานไม่เกิน 100 คน ≈190 บาท/คน/ปี
฿19,000/ ปี

Package 4

ผู้ใช้งานไม่เกิน 150 คน ≈173 บาท/คน/ปี
฿26,000/ ปี

Package 5

ผู้ใช้งานไม่เกิน 200 คน ≈165 บาท/คน/ปี
฿33,000/ ปี

Package 6

ผู้ใช้งานไม่เกิน 250 คน ≈152 บาท/คน/ปี
฿38,000/ ปี

Package 7

ผู้ใช้งานไม่เกิน 300 คน ≈140 บาท/คน/ปี
฿42,000/ ปี

Package 8

ผู้ใช้งานไม่เกิน 400 คน ≈115 บาท/คน/ปี
฿46,000/ ปี

Package 9

ผู้ใช้งานไม่เกิน 500 คน ≈100 บาท/คน/ปี
฿50,000/ ปี

Package 10

ผู้ใช้งาน 500 คนขึ้นไป <100 บาท/คน/ปี
฿52,000/ ปี

* ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

Private Solution Pricing

Full System

  • ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน
  • ใช้งานได้ทุกฟีเจอร์
  • ราคาถูกกว่า เมื่อใช้ในระยะยาว
  • ไม่ต้องเสียค่าบริการรายปี
  • มีระบบเป็นส่วนตัวใช้ภายในองค์กร
  • สามารถเก็บข้อมูลไว้ภายในองค์กร

Software

฿300,000

Software + Hardware

฿450,000

* ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

Faq

Q. ระบบลาคืออะไร

ระบบลาเป็นระบบที่ใช้สำหรับการขอลาหยุดประเภทต่างๆ ตามสิทธิ์ของบุคลากร แทนการใช้กระดาษ โดยแต่ละประเภทการลานั้น จะถูกกำหนดสิทธิ์และตั้งค่าการลา เป็นไปตามประกาศของหน่วยงานนั้นๆ

Q. หากผู้ใช้งาน ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับระบบลาจะสามารถใช้งานได้หรือไม่

สามารถใช้งานได้ เนื่องจากระบบได้ครอบคลุมการซัพพอร์ตเนื้อหาข้อมูลต่างๆ รวมถึงการอธิบายฟังก์ชั่นการใช้งานอย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็นคำบรรยาย หรือวิดีโอคู่มือการใช้งาน

Q. สามารถยกเลิกใบลาได้หรือไม่

ในระบบลานี้สามารถยกเลิกการลาได้ ถ้าหากว่าใบลานั้นได้รับการพิจารณาอนุมัติแล้วมีเหตุให้ผู้ลาไม่ได้ลาตามที่อนุมัติ ผู้ลาก็สามารถเสนอเรื่องขอยกเลิกการลาได้ในระบบ เมื่อได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ยกเลิกการลานั้นแล้ว ระบบจะทำการยกเลิกการลานั้นไป

Q. จะรู้ได้อย่างไรว่าใบลาที่ส่งไปได้รับการพิจารณาอนุมัติหรือไม่

ระบบลาจะมีการแจ้งเตือนทาง e-mail ในทุกขั้นตอนการดำเนินการ ให้ทางผู้ลาได้ทราบถึงผลการลาว่าใบลาที่ส่งไปในระบบได้ดำเนินการถึงขั้นตอนไหน และในแต่ละขั้นตอนได้ผลเป็นอย่างไร