ลงทะเบียนเพื่อทดลองใช้งานระบบลา

* สามารถใช้งานระบบได้ 120 วัน หลังจากที่ระยะเวลาทดลองใช้งานสิ้นสุดลง ถ้าหากว่าผู้ใช้งานต้องการใช้งานต่อ แต่ไม่ต้องการที่จะซื้อ package การใช้งานของบริษัท ท่านสามารถใช้งานระบบลานี้ต่อไปได้ ระบบจะเปลี่ยนให้เข้าสู่โหมดการใช้งานฟรีโดยอัตโนมัติ ซึ่งการใช้งานฟรีจะจำกัดฟีเจอร์การใช้งานบางอย่างไว้

Register